Το VARIO Lamella ανήκει στη σειρά συστημάτων αεριζόμενων προσόψεων που χρησιμοποιούν λαμέλες αλουμινίου.

Διαφέρει από τις υφιστάμενες λύσεις χάρη στη χρήση των μοναδικών διατομών της ΕΤΕΜ ως υλικό επένδυσης.

Το προϊόν παρέχει με ακρίβεια ένα σταθερό κατακόρυφο διάκενο 8mm το οποίο ορίζεται από ένα ειδικά επιλεγμένο κάθετο προφίλ και ένα οριζόντιο διάκενο 8mm το οποίο ορίζεται από τις ίδιες τις διατομές.

Επιτρέπει γρήγορη και ακριβή τοποθέτηση.