Το BRAVO Υ είναι ένα σύστημα προσόψεων, σχεδιασμένο για την εγκατάσταση σύνθετων υλικών και μεταλλικών φύλλων ως επένδυση. Το σύστημα αεριζόμενων προσόψεων αποτελεί ιδανική λύση για μεγάλες, επίπεδες προσόψεις.