Το FORTE Pins είναι ένα από τα συστήματα αεριζόμενων προσόψεων το οποίο σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση βαρέων υλικών πρόσοψης με πάχος που υπερβαίνει τα 30mm. Τα προφίλ και τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να παραλαμβάνουν τα φορτία που οφείλονται στο βάρος των επιλεγμένων υλικών πρόσοψης το οποίο δύναται να αγγίζει τα 90 kg/m2.