Το Forte Light σχεδιάστηκε για τη μη εμφανή τοποθέτηση λεπτών και λείων υλικών πρόσοψης. Πρόκειται για ένα από τα συστήματα αεριζόμενων προσόψεων που χρησιμοποιεί αυτοδιάτρητα αγκυρία.

Τα αυτοδιάτρητα αγκύρια, τα εξαρτήματα και οι διατομές του συστήματος επιτρέπουν την ασφαλή τοποθέτηση μεγάλου εύρους υλικών επένδυσης με πάχος που δεν θα υπερβαίνει τα 25mm.

Η τεχνολογία αυτοδιάτρητων αγκυρίων περιλαμβάνει τη διάτρηση και τοποθέτηση του αγκυρίου στο πίσω (αθέατο) μέρος του υλικού πρόσοψης.