Το BRAVO W αποτελεί ένα εξαιρετικό σύστημα αεριζόμενων προσόψεων για μεγάλες, επίπεδες προσόψεις, το οποίο εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση «κασετών» (πλαισίων) από σύνθετα υλικά αλουμινίου (etalbond®) και μεταλλικά φύλλα. Το σύστημα επιτρέπει την κίνηση του υλικού πρόσοψης, ως αποτέλεσμα θερμικής διαστολής, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η ασφαλής στερέωση των «κασετών».