Το σύστημα σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση βαρέων υλικών επένδυσης με πάχος που υπερβαίνει τα 35mm. Τα προφίλ και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα ώστε να αντέχουν στις υψηλές πιέσεις που οφείλονται στο βάρος των υλικών επένδυσης, που μπορεί να φτάσει και τα 90 kg/m2.

Στο σύστημα αεριζόμενης πρόσοψης Forte χρησιμοποιούνται αγκύρια προκειμένου να διασφαλίζεται η σύνδεση του υλικού πρόσοψης στον κύριο φέροντα οργανισμό του συστήματος.

Η τεχνολογία αυτοδιάτρητων αγκυρίων περιλαμβάνει τη διάτρηση και τοποθέτηση του αγκυρίου στο πίσω (αθέατο) μέρος του υλικού πρόσοψης.