Το VARIO Fixings ανήκει στα συστήματα αεριζόμενων προσόψεων όπου τα υλικά επένδυσης στηρίζονται με μηχανικά μέσα.

Κατάλληλο για την εμφανή τοποθέτηση λεπτών, λείων υλικών πρόσοψης με τη χρήση πριτσινιών/βιδών.