Το VARIO GH είναι ένα από τα συστήματα αεριζόμενων προσόψεων που διατίθενται στην αγορά, σχεδιασμένο για την τοποθέτηση υλικών επένδυσης με τη χρήση κόλλας. Το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η δυνατότητα εκτέλεσης όλων των ελεγχόμενων προπαρασκευαστικών εργασιών – όπως κοπή, κόλληση και ακριβής τοποθέτηση – στο εργοστάσιο πριν από την έναρξη των εργασιών στο έργο.