Σύστημα προκατασκευασμένων υαλοπετασμάτων με πρόσοψη συνδυασμού διατομών διάστασης 99mm

Ιδανικό για κτίρια πολύ μεγάλου ύψους (π.χ. ουρανοξύστες)

Σύμφωνο με αυστηρά πρότυπα δομικής ευστάθειας και εξοικονόμησης ενέργειας