Το VARIO Clips ανήκει στη σειρά συστημάτων αεριζόμενων προσόψεων που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση λεπτών, λείων υλικών πρόσοψης με τη χρήση συνδέσμων. Οι ειδικά σχεδιασμένες διατομές και τα εξαρτήματα επιτρέπουν την ασφαλή εγκατάσταση επίπεδων υλικών πρόσοψης πάχους κάτω των 12mm.