Το VARIO C20 είναι ένα σύστημα προσόψεων σχεδιασμένο για την εγκατάσταση κεραμικών πλακιδίων, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με κορυφαίο Γερμανό κατασκευαστή.

Η λύση διαφέρει από τα υφιστάμενα συστήματα αεριζόμενων προσόψεων χάρη στην κύρια διατομή στήριξης, το σχήμα της οποίας επιτρέπει τον καλύτερο καθορισμό των διάκενων μεταξύ γειτονικών πλακιδίων.

Τα πλακίδια της πρόσοψης μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στην κύρια διατομή χρησιμοποιώντας ειδικές εσοχές στην πίσω όψη.