Προφίλ διέλασης αλουμινίου, διαθέσιμο σε διάφορα μεγέθη και μήκη.

Το προϊόν μπορεί να έχει επικάλυψη σε ποικιλία φινιρισμάτων και συνοδεύεται από την απαραίτητη πιστοποίηση. Το βάρος του υλικού είναι χαμηλό, παρέχοντας εξαιρετική εξωτερική εμφάνιση.

Η ETEM προσφέρει πρόσθετη επεξεργασία (κοπή στο κατάλληλο μέγεθος, οπές διάτρησης) στις λαμέλες για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση. Το προϊόν παραδίδεται έτοιμο για χρήση.

Η κατασκευή εξασφαλίζει με ακρίβεια σταθερό κατακόρυφο και οριζόντιο διάκενο 8mm.