Ένα σύστημα γυάλινου κιγκλιδώματος, με βάση πλάτους 62mm, χωρίς ενδιάμεσα κατακόρυφα στοιχεία στήριξης. Προσφέρει επιλογή υάλωσης ανάμεσα σε δύο διαφορετικά πάχη (13,5mm και 17,5mm).  Σχεδιασμένο για χρήση ως στηθαίο ή ως επιδαπέδια βάση με υάλωση χαμηλού ύψους.