Ένα σύστημα γυάλινου κιγκλιδώματος, με βάση πλάτους 49mm, χωρίς ενδιάμεσα κατακόρυφα στοιχεία στήριξης. Προσφέρει επιλογή υάλωσης ανάμεσα σε δύο διαφορετικά πάχη (13,5mm και 17,5mm).  Παρέχει τη δυνατότητα ενδοδαπέδιας ή επιδαπέδιας τοποθέτησης της βάσης.