Μια στιβαρή και κομψή λύση για πόρτες.

Διατομές επίπεδου και καμπύλου σχεδιασμού.

Δυνατότητα ενσωμάτωσης στοιχείων πλήρωσης πάχους έως 20mm, όπως γυαλί, υαλοπίνακες, πάνελ ή οποιοδήποτε επιθυμητό επίπεδο υλικό.