Το EW70 είναι ένα ενεργειακά αποδοτικό ανοιγόμενο σύστημα για διπλή ή τριπλή υάλωση, προσφέροντας μια πολύ καλή αναλογία λειτουργικότητας-ποιότητας-επένδυσης.

Οι συνδυασμοί διατομών σέβονται τις σύγχρονες τάσεις επίπεδου σχεδιασμού, καθώς και τις απαιτήσεις για στιβαρές εφαρμογές. Το EW70 προσφέρει τη άνεση και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια με μια πλούσια ποικιλία επιλογών επιφανειακής επεξεργασίας.