Δύο επίπεδα στεγάνωσης

Ενσωματωμένα ελαστικά

Δυνατότητες υαλοπινάκων 24mm και 32mm

Εύκολη και ασφαλής τοποθέτηση εξοπλισμού

Προφίλ ίσης ενίσχυσης

Αρχιτεκτονική και σχεδιαστική ποικιλία

Επιλογή τοποθέτησης καλύμματος αλουμινίου

Επιλογή χρωμάτων RAL και ανοδίωσης της επένδυσης αλουμινίου

Οι σταθεροποιητές ασβεστίου-ψευδαργύρου που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των διατομών εξασφαλίζουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την πλήρη ανακυκλωσιμότητά τους, καθώς και βελτίωση της ευστάθειας της επιφανειακής επεξεργασίας των διατομών.