Τα «Drip Sills» της ΕΤΕΜ είναι εξωτερικοί πάγκοι αλουμινίου. Παρέχουν επιπλέον, σημαντική προστασία των περβαζιών. Πρόκειται για διατομές της ΕTEM με την απαιτούμενη ρίση, ώστε να συμβάλλουν στην απορροή των βρόχινων υδάτων από το παράθυρο, προστατεύοντας την πρόσοψη του κτιρίου. Διατίθενται δύο τερματικές επιλογές, ανάλογα με το εξωτερικό τελείωμα της πρόσοψης.