ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27220 22468
 • Το Bravo H ανήκει στη σειρά συστημάτων αεριζόμενων προσόψεων, τα οποία είναι σχεδιασμένα για την εγκατάσταση σύνθετων πάνελ αλουμινίου και μεταλλικών φύλλων ως επένδυση (εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης). Το σύστημα είναι ιδανικό για μεγάλες, επίπεδες προσόψεις.
 • Το BRAVO U είναι ένα σύστημα προσόψεων σχεδιασμένο για εγκατάσταση ανάρτησης σύνθετων πάνελ αλουμινίου και μεταλλικών φύλλων. Το σύστημα αεριζόμενων προσόψεων αποτελεί ιδανική λύση για μεγάλες, επίπεδες προσόψεις. Εξασφαλίζει τη γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση των σύνθετων πάνελ και επιτρέπει τη θερμική διαστολή του υλικού.
 • Το BRAVO W αποτελεί ένα εξαιρετικό σύστημα αεριζόμενων προσόψεων για μεγάλες, επίπεδες προσόψεις, το οποίο εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση «κασετών» (πλαισίων) από σύνθετα υλικά αλουμινίου (etalbond®) και μεταλλικά φύλλα. Το σύστημα επιτρέπει την κίνηση του υλικού πρόσοψης, ως αποτέλεσμα θερμικής διαστολής, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η ασφαλής στερέωση των «κασετών».
 • Το BRAVO Υ είναι ένα σύστημα προσόψεων, σχεδιασμένο για την εγκατάσταση σύνθετων υλικών και μεταλλικών φύλλων ως επένδυση. Το σύστημα αεριζόμενων προσόψεων αποτελεί ιδανική λύση για μεγάλες, επίπεδες προσόψεις.
 •  
  Το σύστημα σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση βαρέων υλικών επένδυσης με πάχος που υπερβαίνει τα 35mm. Τα προφίλ και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα ώστε να αντέχουν στις υψηλές πιέσεις που οφείλονται στο βάρος των υλικών επένδυσης, που μπορεί να φτάσει και τα 90 kg/m2. Στο σύστημα αεριζόμενης πρόσοψης Forte χρησιμοποιούνται αγκύρια προκειμένου να διασφαλίζεται η σύνδεση του υλικού πρόσοψης στον κύριο φέροντα οργανισμό του συστήματος. Η τεχνολογία αυτοδιάτρητων αγκυρίων περιλαμβάνει τη διάτρηση και τοποθέτηση του αγκυρίου στο πίσω (αθέατο) μέρος του υλικού πρόσοψης.
 • Το Forte Light σχεδιάστηκε για τη μη εμφανή τοποθέτηση λεπτών και λείων υλικών πρόσοψης. Πρόκειται για ένα από τα συστήματα αεριζόμενων προσόψεων που χρησιμοποιεί αυτοδιάτρητα αγκυρία. Τα αυτοδιάτρητα αγκύρια, τα εξαρτήματα και οι διατομές του συστήματος επιτρέπουν την ασφαλή τοποθέτηση μεγάλου εύρους υλικών επένδυσης με πάχος που δεν θα υπερβαίνει τα 25mm. Η τεχνολογία αυτοδιάτρητων αγκυρίων περιλαμβάνει τη διάτρηση και τοποθέτηση του αγκυρίου στο πίσω (αθέατο) μέρος του υλικού πρόσοψης.
 • Το FORTE Pins είναι ένα από τα συστήματα αεριζόμενων προσόψεων το οποίο σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση βαρέων υλικών πρόσοψης με πάχος που υπερβαίνει τα 30mm. Τα προφίλ και τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να παραλαμβάνουν τα φορτία που οφείλονται στο βάρος των επιλεγμένων υλικών πρόσοψης το οποίο δύναται να αγγίζει τα 90 kg/m2.
 • Το VARIO C20 είναι ένα σύστημα προσόψεων σχεδιασμένο για την εγκατάσταση κεραμικών πλακιδίων, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με κορυφαίο Γερμανό κατασκευαστή. Η λύση διαφέρει από τα υφιστάμενα συστήματα αεριζόμενων προσόψεων χάρη στην κύρια διατομή στήριξης, το σχήμα της οποίας επιτρέπει τον καλύτερο καθορισμό των διάκενων μεταξύ γειτονικών πλακιδίων. Τα πλακίδια της πρόσοψης μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στην κύρια διατομή χρησιμοποιώντας ειδικές εσοχές στην πίσω όψη.
 • Το VARIO Clips ανήκει στη σειρά συστημάτων αεριζόμενων προσόψεων που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση λεπτών, λείων υλικών πρόσοψης με τη χρήση συνδέσμων. Οι ειδικά σχεδιασμένες διατομές και τα εξαρτήματα επιτρέπουν την ασφαλή εγκατάσταση επίπεδων υλικών πρόσοψης πάχους κάτω των 12mm.
 • Το VARIO Fixings ανήκει στα συστήματα αεριζόμενων προσόψεων όπου τα υλικά επένδυσης στηρίζονται με μηχανικά μέσα. Κατάλληλο για την εμφανή τοποθέτηση λεπτών, λείων υλικών πρόσοψης με τη χρήση πριτσινιών/βιδών.
 • Το VARIO GH είναι ένα από τα συστήματα αεριζόμενων προσόψεων που διατίθενται στην αγορά, σχεδιασμένο για την τοποθέτηση υλικών επένδυσης με τη χρήση κόλλας. Το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η δυνατότητα εκτέλεσης όλων των ελεγχόμενων προπαρασκευαστικών εργασιών - όπως κοπή, κόλληση και ακριβής τοποθέτηση - στο εργοστάσιο πριν από την έναρξη των εργασιών στο έργο.
 • Αυτό το σύστημα προσόψεων έχει σχεδιαστεί για τη συγκόλληση των υλικών επένδυσης επάνω στην κατασκευή της πρόσοψης χωρίς να απαιτούνται μηχανικά στοιχεία, όπως πριτσίνια. Το VARIO Glue προσφέρει μεγάλο εύρος κύριων διατομών και βραχιόνων, καθώς και υλικών επένδυσης. Οι λύσεις της ΕΤΕΜ είναι συμβατές με τα προϊόντα των κορυφαίων προμηθευτών ειδών συγκόλλησης.

Go to Top