31 Μαρτίου 2021 – Καλαμάτα
Θερμομονωτικά κουφώματα Ε 50 Ανασηκώμενα, Ε 45 με περιμετρικό μηχανισμό.
Τζάμια ενεργειακά τρίπλεξ 4 εποχών.